Realizacja konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym ul. Witebska

Lokalizacja inwestycji: Warszawa ul. Witebska 16
Data rozpoczęcia inwestycji: Grudzień 2016
Data zakończenia inwestycji: Kwiecień 2017
Powierzchnia użytkowa: 1300 m2