Referencje

BARC WARSZAWA S.A.

BARC WARSZAWA S.A.

Firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Kuklin 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna wykonywała stan surowy ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM (KAT. XIII I VII) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ KONIECZNĄ DO OBSŁUGI TEGO OBIEKTU zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dionizosa 7B, 03-142 Warszawa (dz. ew. 55 z ob. 4-01-09) na zlecenie firmy BARC WARSZAWA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62C na osiedlu COMFORT CITY w Warszawie.

Zakres prac obejmował kompleksową budowę stanu surowego ze wszystkimi robotami murowymi.

 

Roboty budowlane firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. realizowała zgodnie z harmonogramem i zakończyła w terminie umownym. Prace prowadzone były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób świadczący o profesjonalizmie oraz przy zachowaniu wysokiej jakości robót i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W związku z powyższym możemy udzielić firmie MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. pełnych rekomendacji jako wykonawcy godnego polecenia. Naszym zdaniem jest to firma, która w pełni zasługuje na zaufanie Inwestorów.

 

CHARBUD DEVELOPMENT

CHARBUD DEVELOPMENT

Firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Kuklin 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna REGON 367065245, NIP 569-188-16-77 wykonywała stan surowy bloku mieszkalengo z garażem podziemnym w Ząbkach na ul. Różanej na zlecenie firmy CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Zdziarska 60A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688445, NIPL 524-28-37-187, REGON 367983024,

 

Zakres prac obejmował budowę stanu surowego wraz z robotami murowymi. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, przy zachowaniu wysokiej jakości robót oraz z właściwą dbałością o koordynację ich przebiegu

 

Z powierzonego zadania firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. wywiązała się w sposób profesjonalny, odpowiedzialny oraz bardzo dobrze przygotowany kadrowo wykonawca. Naszym zdaniem jest to firma, która w pełni zasługuje na zaufanie Inwestorów.

BARC WARSZAWA S.A.

BARC WARSZAWA S.A.

Firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Kuklin 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna wykonywała stan surowy ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM (KAT. XIII I VII) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ KONIECZNĄ DO OBSŁUGI TEGO OBIEKTU zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dionizosa 7A, 03-142 Warszawa (dz. ew. 57 z ob. 4-01-09) na zlecenie firmy BARC WARSZAWA S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62C na osiedlu COMFORT CITY w Warszawie. Zakres prac obejmował kompleksową budowę stanu surowego ze wszystkimi robotami murowymi.

 

Warto podkreślić duże zaangażowanie i operatywność w organizacji prac, a także dobrą współpracę ze Zleceniodawcą i innymi Wykonawcami w trakcie realizacji zleconych robót.

 

W związku z powyższym możemy udzielić firmie MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. pełnych rekomendacji jako wykonawcy godnego polecenia. Naszym zdaniem jest to firma, która w pełni zasługuje na zaufanie Inwestorów.

PD S.A. POLKONBUD S.K.A (Wrocław ul.Szczęśliwa 33)

PD S.A. POLKONBUD S.K.A (Wrocław ul.Szczęśliwa 33)

Informuje, że na mocy umowy zawartej z firmą MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieczfnia Kościelna Kuklin 79 REGON 367065245, NIP 569-188-16-77 kierowaną przez Mariusza Kolankowskiego wykonała roboty budowlane w zakresie stanu surowego otwartego na inwestycji w Warszawie na ul. Hemara 7

 

Z powierzonego zadania firma MARBUD KONSTRUKCJE Sp. z o. o. wywiązała się w sposób profesjonalny oraz terminowy. Z pełnym przekonaniem polecamy jej usługi wszystkim, którym zależy na sprawnej realizacji inwestycji.

RADIUS PROJEKT BUDOWA

RADIUS PROJEKT BUDOWA

Informujemy, że firma MARBUD Małgorzata Kolankowska z siedzibą w Kuklinie (adres; Kuklin 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna; NIP: 571-148-66-43; REGON: 140802627), wykonywała na nasze zlecenie roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetowej BUDYNKU A(1) i BUDYNKU B(2) Inwestycji Park Leśny Rembertów przy ul. Chełmżyńskiej w Warszawie.

 

Prace objęte umową zostały wykonane zgodnie z harmonogramem oraz w wyznaczonym terminie, przy zachowaniu wysokiej jakości robót oraz z właściwą dbałością o koordynację ich przebiegu.

 

Z uwagi na powyższe, polecamy firmę MARBUD Małgorzata Kolankowska jako rzetelnego i solidnego partnera gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

PD S.A. POLKONBUD S.K.A (Wrocław ul.Szczęśliwa 33)

PD S.A. POLKONBUD S.K.A (Wrocław ul.Szczęśliwa 33)

Informujemy że na mocy umowy zawartej z firmą Marbud Małgorzata Kolankowska z siedzibą w Wieczfnia Kościelna Kuklin 79 REGON 140802627, NIP 571-148-66-43 Kierowaną przez Mariusza Kolankowskiego- Pełnomocnika wykonała robty bydowlane w zakresie stanu surowego otwartego na inwestycji w Łodzi przy ul. Gdańskiej 141

 

Z powierzonego zadania firma MARBUD wywiązała się w sposób profesjonalny oraz terminowy. Firma MARBUD to poważny, odpowiedzialny, bardzo dobrze przygotowany sprzętowo i kadrowo wykonawca.

 

Z pełnym przekonaniem polecamy jej usługi wszystkim, którym zależy na terminowej i sprawnej realizacji inwestycji.

Kreator Dom Development Sp. z o. o. (Warszawa ul. Fortuny 9)

Kreator Dom Development Sp. z o. o. (Warszawa ul. Fortuny 9)

Informujemy że na mocy umowy zawartej z firmą MARBUD - Małgorzata Kolankowska z siedzibą: 06-513 Wieczfina Kościelna, Kuklin 79, REGON 140802627, NIP 571-148-66-43 kierowaną przez Mariusza Kolankowskiego - Pełnomocnika, kompleksowo wykonała roboty stanu surowego budynku Alpha - pierwszego z czterech wchodzących w skład ww. inwestycji.

...

Przedmiotowe prace zrealizowanie zostały zgodnie z harmonogramem, w bardzo dobrej atmosferze współpracy z Inwestorem i pozostałymi wykonawcami. Roboty wykonano starannie, minimalizując uciążliwości dla otoczenia.

Firma Marbud to poważny, odpowiedzialny, bardzo dobrze przygotowany sprzętowo i kadrowo wykonawca stanów surowych. Z pełnym przekonaniem polecamy jej usługi wszystkim, którym zależy na terminowej, sprawnej, fachowej i bezkonfliktowej realizacji inwestycji.

ESBUD Piotr Sagan (Sulejówek ul. Trakt Brzeski 86B)

ESBUD Piotr Sagan (Sulejówek ul. Trakt Brzeski 86B)

Firma ESBUD Piotr Sagan z siedzibą w Sulejówku przy ul. Trakt Brzeski 86 b, zaświadcza że firma MARBUD Małgorzata Kolankowska mająca swoją siedzibę w miejscowości Kuklin 79 06-513 Wieczfnia Kościelna, wykonała na nasze zlecenie stan surowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi o powierzchni 18 000 m2, lokalizacja budowy Warszawa ul. Powązkowska 13 b.

Z powierzonego zadania firma MARBUD wywiązała się w sposób profesjonalny oraz terminowy, prezentując jednocześnie dużą elastyczność i zaangażowanie w wykonywane przez siebie roboty.

Prace zrealizowane przez firmę MARBUD są zgodne z wymogami technicznymi i jakościowymi oraz spełniały nasze oczekiwania, dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi tej firmy innym Inwestorom i Wykonawcom.

RD bud Sp. z o. o. (Warszawa ul. Ryżowa 22B)

RD bud Sp. z o. o. (Warszawa ul. Ryżowa 22B)

Informujemy, że firma MARBUD Kolankowska Małgorzata z siedzibą Kuklin 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna wykonała w terminie 08.10.2014 - 30.04.2015 100% robót żelbetonowych na inwestycji Nexity My Bemowo przy ul. Batalionów Chłopskich 79 w Warszawie.

Wartość robót 4.614.000,00 PLN netto.

Współpraca z firmą MARBUD przebiegła bez zastrzeżeń, dotrzymano wszystkich terminów umownych, a powierzone zadania zostały w pełni profesjonalnie i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Polecamy wszystkim zainteresowanym firmę MARBUD Kolankowska Małgorzata jako solidnego partnera i wykonawcę, ponieważ doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonywanych usług.

AGMET Sp. z o. o. (Warszawa ul. Marywilska 22)

AGMET Sp. z o. o. (Warszawa ul. Marywilska 22)

Marbud - Małgorzata Kolankowska wykonała roboty ciesielskie i  betoniarskie przy realizacji budynków osiedla Park Leśny etapy V, VI, VII przy ul. Kondratowicza / Św. Wincentego (w tym Kondratowicza 61-61b, Św. Wincentego 124).

Łączna powierzchnia wykonanych budynków wynosi 71 585 m2. Roboty były prowadzone w latach 2009-2014.

Roboty ciesielskie zostały wykonane starannie, zgodnie z zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji. Zaangażowanie i komunikatywność personelu Marbud - Małgorzata Kolankowska pozwoliło prowadzić prace w sposób harmonijny.

Polecam Marbud - Małgorzata Kolankowska jako profesjonalnego wykonawcę robót ciesielskich.

HOCHTIEF POLSKA S.A. (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51) (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51)

HOCHTIEF POLSKA S.A. (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51) (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51)

Hochtied Polska informuje, że firma Marbud - Małgorzata Kolankowska współpracowała z nami przy realizacji Inwestycji Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej przy ul. Jana Kazimierza 51 w Warszawie i wykonywała prace szalunkowo - betonowe za łączną kwotę 700 000,00zł.

Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną. Jakość wykonanych robót świadczy o dużym profesjonalizmie firmy.

W związku z powyższym polecamy firmę Marbud jako sprawdzonego wykonawcę robót żelbetowych.

HOCHTIEF POLSKA S.A. (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51)

HOCHTIEF POLSKA S.A. (Warszawa ul. Jana Kazimierza 51)

Informujemy, że firma MARBUD Małgorzata Kolankowska z siedzibą w Kuklin 79, 06-513 Wieczfina Kościelna współpracowała z firmą HOCHTIEF POLSKA S.A. przy realizacji budynku mieszkalnego City Zen przy ul. Sikorskiego w Warszawie.

Prace wykonywane były w okresie wrzesień 2008 - kwiecień 2009.

Zakres prac obejmował wykonanie robót ciesielsko betoniarskich związanych z konstrukcją żelbetową budynków C i D.

Wymienione powyżej roboty prowadzone były zgodnie z harmonogramem budowy oraz przy zachowaniu wysokich wymagań jakościowych.

Polecamy firmę MARBUD jako solidnego i rzetelnego partnera gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.